Agencja Usług Psychologicznych i Treningowo - Szkoleniowych
 
MIND

Specjalista ds. Funduszy Europejskich 2014-2020

Czas trwania: 30 godzin

Cena/osobę: 1200 zł 

 1. Podstawy tworzenia projektów
 2. Logowanie do systemu sl2014
 3. Profil zaufany epuap
 4. Nawigacja i układ graficzny sl2014 – filtrowanie
 5. Paski narzędzi, czas
 6. Rejestracja wniosku o płatność
 7. Wniosek o płatność:
  • postęp rzeczowy realizacji projektu, z omówieniem podstaw tworzenia zadań w projekcie i harmonogramu, wydatki, zasada równości szans, koszty pośrednie
  • postęp finansowy – zestawienie dokumentów, wydatki rozliczane ryczałtowo, zwroty korekty, źródła finansowania wydatków, rozliczenie zaliczek, dochód informacje, załączniki
 8. Monitorowanie uczestników projektu
 9. Wskaźniki produktu rezultatu
 10. Problemy napotkane w trakcie realizacji projektu