Agencja Usług Psychologicznych i Treningowo - Szkoleniowych
 
MIND

Przedstawiciel handlowy

Czas trwania: 60 godzin

Cena/osobę: 2000 zł

 1. Zasady komunikacji i wywierania wpływu w oparciu o techniki Neurolingwistycznego Programowania.
 2. MET – programy i ich rola w komunikacji
 3. Poprawne wytyczanie celu
 4. Stan emocjonalny i jego wpływ na skuteczność w pracy
 5. Modelowanie pozytywnego nastawienia w pracy
 6. Zarządzanie czasem
 7. Zasady funkcjonowania mózgu a skuteczność oddziaływania na petenta
 8. Techniki negocjacyjne
 9. Rola coachingu i zapobieganie wypaleniu zawodowemu
 10. Umiejętność słuchania
 11. Prezentacja produktu – scenki
 12. Techniki sprzedaży