Agencja Usług Psychologicznych i Treningowo - Szkoleniowych
 
MIND

Opieka nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi

Czas trwania: 30 godzin

Cena/osobę: 1300 zł

Program:

 1. Rola i zadania  opiekuna
 2. Choroby wieku podeszłego, obserwacja chorego, pomiar i analiza parametrów
 3. Ochrona przed zakażeniem, dezynfekcja, sterylizacja
 4. Zasady prawidłowego żywienia ludzi chorych, starszych i niepełnosprawnych
 5. Fizjologiczne i psychologiczne aspekty starzenia się
 6. Postawa wobec uczuć i sposobu zachowania pielęgnowanej osoby
 7. Profilaktyka odleżyn oraz skutków długotrwałego unieruchomienia
 8. Problemy opieki chorych niepełnosprawnych
 9. Pielęgnacja chorych w podeszłym wieku
 10. Proces rehabilitacji
 11. Pierwsza pomoc w geriatrii
 12. Opieka nad umierającym i towarzyszenie śmierci
 13. Wybrane zagadnienia farmakoterapii.
 14. Wybrane zagadnienia psychologii rozwojowej
 15. Elementy komunikacji interpersonalnej
 16. Radzenie sobie w sytuacjach trudnych